13 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Damean Victor

Cet.Damean Victor, domiciliat în or.Cupcini, str.Lacului nr.4, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.15586 din 17.11.2011, întocmit de notarul Nimerenco Silvia.