19 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Dajid Raisa

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet DAJID SVETLANA, moștenitoarea cet. Dajid Raisa, domiciliată în mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor nr. 1075 din 14.05.2007 , eliberate de notarul Caraiman Aurica.