28 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CUTIAN DUMITRU

Cet. CUTIAN DUMITRU, domiciliat în s. Brînzenii Vechi, r-ul Telenești, moștenitorul cet. CUTIAN ANDREI, decedat la 29.03.2009, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr. 3698 eliberat la data de 06.11.2007 de Sandu Ina, notarul de stat al Biroului Notarial de stat Telenești, exemplar al originalului fiind păstrat în arhiva notarului Sandu Ina.