9 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cușnir Valentina

Cet. Cușnir Valentina, domiciliată în R. Moldova, or. Rezina, str. Voluntarilor 7, ap. 38, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 6788 din 25.10.2012, întocmit de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.