16 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CURCHI SVETLANA

Cet. CURCHI SVETLANA,  domiciliată  în mun. Chi;in[u, str. A.Dimo nr.5, bl.1, ap.49, R. Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare a imobilului, autentificat  la data de  28.06.2004  cu  nr. de registru 1681  de către notarul ŞCOLNIC VIORICA, cu sediul de activitate în or. Teleneşti.