3 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Curcencov Natalia

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Curcencov Natalia, născută la data de 25.12.1972, număr de identificare 0962509897074, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, orș. Anenii Noi, str. Chișinăului, nr. 24, ap. 42, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată, nr. 2305 din data de 16.05.1995 autentificat de către Pârcălab Valentina, notar de stat la BNS Anenii Noi.