7 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Cupcea Victoria

cet.Cupcea Victoria, cetăţeană a R.Moldova, IDNP 2006027039117, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Bieşti, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.12046 din 29.12.2006, eliberat de către notarul Lencuţa Iulia cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.