22 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cupcea Natalia

Notarul Panciuc Aurica la cererea cet.Cupcea Natalia, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.mda.

Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conținut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial cet.Cupcea Natalia, domiciliată în Republica Moldova, or.Sîngerei, str.Mihai Eminescu, nr.76, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.6278 din 03.09.2013 și Certificatul de moștenitor legal nr.6280 din 03.09.2013, eliberate notarul public Panciuc Aurica, cu sediul biroului în Republica Moldova, or.Sîngerei, str.Independenţei, nr.83/4, pe numele Meghega Evghenia,

NOTAR /PANCIUC AURICA