11 februarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Cumurciuc Oleg

   Cet.Cumurciuc Oleg, domiciliat or.Făleşti, Cart.Victoriei, nr.xx, ap.xx, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de vînzare/cumpărare, transmitere/primire a locuinţei în proprieate privată cu nr. 2361 din 06.12.1994, autentificat la biroul notarial de stat din or.Făleşti.