27 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Cumpanici Lilia

Cet. Cumpanici Lilia, domiciliată pe adresa: str. Alexandru  Gonţa, nr. xx, or. Glodeni,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar cu nr. 1969 eliberat de notarul de stat BNS Glodeni,  Republica Moldova la data de 20.11.1987.