23 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Culis Ludmila

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Culiş Ludmila, domiciliat în or. Făleşti, str. Şt. Neaga, nr.20, ap.10, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de privatizare cu nr.3292 din 07.07.1995, autentificat de notarul de stat din or. Făleşti