17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Culicovscaia Valentina

(Anexa nr. 3 la Ghidul privind publicarea pe pagina oficială a Camerei Notariale a informaţiei despre deschiderea procedurii succesorale notariale şi a avizului despre pierderea originalului actului notarial)

Subsemnata, notarul Spînu Olesea, la cererea, cet.Culicovscaia Valentina (reprezentantă de cet.Cabaliuc Ecaterina) solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Culicovscaia Valentina, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr.1903 din 19.05.2014 eliberat de notarul public Mînza Tamara.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 15.04.2024 conform contului spre
Plată din 15.04.2024 (ordin de încasare a numerarului nr.44744)
Notarul Spînu Olesea.