30 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Culceac Serghei

cet. Culceac Serghei, domiciliată în sat.Sturzovca, raionul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:Contractul de vînzare cumpărare nr. 6-10583 , autentificat de notarul Patereu Claudia, cu sediul în str. Suveranității 6, or. Glodeni, R. Moldova la data de 23.12.2004.