28 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cujba Igor

cet. Cujba Igor, născut(ă) la data de 19.06.1971, IDNP 2001032220279, domiciliat(ă) în mun. Soroca str. A.Mateevici 5 ap. 20, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare transmitere-primire în proprietate privată nr. 76 din 12.01.2004, autentificat/eliberat de către notarul Ticu Boldescu.