27 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cucuta Tudor

Cet.Cucuta Tudor, domiciliat în R.M., r-nul Edineț, or.Cupcini, str.B. Stratin, nr.11, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr.6592,din 10.11.2012, întocmit de notarul public Moraru Vitalie.