5 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CUCU CRISTINA

Cet. CUCU CRISTINA, cp  2007002015357, domiciliat/ă în mun. Mun. Chişinău, str. Miron Costin 4/1, ap. 8, în numele căreia acţionează  CUCU NELLY, cp  0971810278049, în temeiul procurii nr.  2-1039 din  23.10.2020, autentificată de notarul  Bîstriţcaia Tatiana, cu sediul în mun. Orhei,   aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor testamentar nr.  4427 din 02.10.2004, eliberat de notarul Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.