7 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Cubichin Vladimir

Cubichin Vladimir, domiciliat în satul Voyneseni, raionul leova, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea Certificatului de moștenitor legal cu nr.568 eliberat de Biroul Notarial de stat Glodeni la data de 20.03.1985.