19 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Croitoru Larisa

Cet. Croitoru Larisa, domiciliată în or. Călăraşi, str. Toma Ciorbă nr. xxx, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. 2381 autentificat la 17.07.2006, de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova.