24 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Crivaia Elena

Cet. Crivaia Elena, domiciliată în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 48, apartamentul 1, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatelor de moștenitor testamentar nr. 2786 și nr. 2787 din 23.09.2015 întocmit de notarul public Robu Ana.