10 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CREŢU LIDIA

Cet. CREŢU LIDIA, domiciliată în Republica Moldova, r-nul Floreşti or. Ghindeşti str. Tinereţii nr. 9, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună nr. 1331, eliberat la data de 06.02.2015 de notarul Iadviga Buzu.