4 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Creţu Ion

Cet. Creţu Ion, domiciliat în R. Moldova, rl. Anenii Noi, sat. Floreni,                         str. Chişinăului nr. xxx, ap.xxx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarialContractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 5457 din 06.10.1995, autentificat de Pârcălab Valentina notar de stat la BNS Anenii Noi.