12 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Crangaci Vitalie

Cet. Crangaci Vitalie, cetățenia Republicii Moldova, IDNP 0980302280xxx, născut la 16.07.1981, domiciliat în R. Moldova, or. Orhei, str. T. Ciobanu 1, ap.6, identificat prin buletinul de identitate A28071969, eliberat la 18.07.2006, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor nr. 1-3809 din 07.10.2020, autentificat de notarul Romanescu Mihail.