2 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

COZULIN MARIA

Cet. COZULIN MARIA, domiciliată în mun.Chișinău, or. Codru, str. Livădarilor nr.237, reprezentată de cet. RACU SERGIU, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat moștenitor legal eliberat la data de 22.01.2003 cu nr. de registru 1033 de către notarul privat ŞCOLNIC VIORICA.