9 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cozma Valeriu

Cet.Cozma Valeriu, domiciliat în satul Sadova, raionul Călărași, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenitor legal nr.2616 din 08.05.2013, eliberat de Notarul Public Dragomir Angela.