24 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Cotai Veronica

Cet. Cotai Veronica, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Vertiujeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.4805 din 07.09.2006, întocmit de notarul privat Conoval Eugenia.