5 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Coțaga Ion

cet. Coțaga Ion, IDNP 0991405328317, domiciliat(ă) în sat. Vasilcău, rn. Soroca, Republica Moldova, care în baza procurii nr.2-958 din 04.04.2024, autentificat de către notarul, Radu Boldescu cu sediul biroului în mun. Soroca, Republica Moldova, acţionează în numele şi pentru/în interesele cet. Goncear Nina, IDNP 2005028064067 și cet. Goncear Nicolai, IDNP 2002028000431, domiciliați în or. Rîbnița str. Borodinscaia nr. 3, ap. 42, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare/cumpărare nr. 5847 din 12.11.2010, autentificat/eliberat de către notarul public Radu Boldescu.