2 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Costaş Elena

Cet. Costaş Elena, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Iliciovca, număr de identificare 0983001384204, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor testamentar nr. 536 din 11.01.2019, eliberat de notarul Conoval Ion.