24 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Coșkun Ludmila

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. Coșkun Ludmila, domiciliat/ă în RM, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str.A. Pușkin, 26, ap. 5, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor testamentar nr. 1933 din 10.07.2006, întocmit de notarul Gradinar Liudmila.