17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

COȘELEVA SVETLANA

Cet. COȘELEVA SVETLANA, născută la 16.02.1973, cod personal – 0992810073793, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 2380 din data de 19.07.2001, eliberat de notarul Guzun Aliona din or. Briceni, str. Independenței 19/3, R. Moldova.