19 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Coșciug Lilian

Cet. Coșciug Lilian, născut (ă) la 31.03.1974, IDNP – 0980104320410, domiciliat(-ă) în s. Holoșnița, r. Soroca, R. Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie nr. 4079 din 26.09.2000, autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.