6 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

COROLIUC SVETLANA

Cet. Coroliuc Svetlana, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Bălți, strada Suceava 18, apartamentul 39, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 1-23 din 19.01.2021, întocmit de notarul Pădurari Corina