24 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Coroli Veronica

Cet. Coroli Veronica, domiciliată pe sdresa: satul Iabloana, r-nul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:Contract de înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă  nr. 6418 din 06.07.2009  autentificat de notarul  Patereu Claudia.