23 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

CORJ STEPANIDA

Cet.   CORJ STEPANIDA , aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial  : certificatul de moştenitor testamentar nr. 4626 din 27.10.2004, eliberat de notarul Digori Galina, cu sediul în mun. Orhei.