23 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Corj Alexei

Aviz
privind pierderea originalului actului notarial
dl Corj Alexei, domiciliat în or. Ocnița, str. Luceafărul, 82, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație a terenului cu destinație agricolă din data de 16.03.2001, nr. 376, întocmit de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul buroului în or. Ocnița, str. Independenții, 47, Republica Moldova.