14 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

CORDUN IRINA

Cet. CORDUN IRINA, domiciliată în r-nul Floreşti, sat. Alexeevca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietate comună în devălmăşie nr. 9187, eliberat la 02.10.2018 de notarul Conoval Eugenia.