24 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Copeica Liudmila

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. COPEICA LIUDMILA, cetățeană a R.M, născută la data de 16.06.1960, IDNP 2005044086252, legitimată cu buletin de identitate nr.A44073853, eliberat de of.44 la data de 18.08.2005, domiciliată în s. Bardar, r-nul Ialoveni, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată cu nr. 2808, autentificat de Biroul Notarial de Stat Ialoveni, notar de stat Diaconu Galina la data de 23.11.1994.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantă la data de 23.04.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.59939.