16 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Constantinova Maria

Cet. Subsemnatul Arnaut A. la cererea Constantinova Maria (IDNP 2005039039023) domiciliat în RM or. Ceadir-Lunga, st-la. Lenin 7, moştenitorul Constantinova Constantina, (certificat de calitate moştenitor autentif. notarul Arnaut Alexandr (or. Ceadir-Lunga) la data 15.01.2024 an., nr. 2-190), aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vinzare-cumparare №. 665 din 24.03.1983, întocmit de notarul Barcovscaia L.