25 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Conişesco Larisa

cet. Conişesco Larisa,  domiciliată în Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare,  nr.1841 din 18.07.1996, autentificate  de către notarul Radu Marco,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco.