31 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CONICA SERGHEI

Dl CONICA SERGHEI, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Orhei, strada  C. Negruzzi nr. 64B, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a imobilului nr. 5977din 11.11.2014, autentificat de notarul Bejenar Tatiana.