25 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Condur Parascovia

Cet. Condur Parascovia, domiciliată în mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, nr. 25, bl. 4, ap. 20, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 2205 din 15.11.2014, autentificat de Notarul Roman Valentina.