8 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

CONDREA TAMARA

Dna CONDREA TAMARA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Cișmea, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 3680 din 12.05.2011, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în mun. Orhei, RM.