21 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Condrea Nelea

Cet. Condrea Nelea, domiciliată în R. Moldova, r-nul Rezina, s. Cinișeuți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a patrimoniului de stat la concursul public nr. 1794 din 04.11.1995, întocmit la BNS or. Rezina.