10 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CONDREA MARIA

Cet. CONDREA MARIA, domiciliată în r-nul Floreşti s. Ciutuleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 8484, eliberat la data de 15.09.2006, întocmit de notarul Svetlana Burduja.