4 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Condrea Ivan

Cet. Condrea Ivan, domiciliat în satul Tocuz, str. Mitropolit Varlaam, nr. 16, raionul Căuşeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 5170 din data de 07.11.2014, eliberat de notarul Bagrin Maria.