11 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

CONDREA IVAN

Cet.     CONDREA IVAN,   domiciliată  în  r-nul. Căuşeni,  sat. Tocuz,    aduce la cunoştinţă pierderea orginaluilui  actului  notarial:  

          Contract de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole,   nr. 2678 din 19.04.2016  întocmit de notarul public Belciug Petru din or. Căuşeni.