9 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Comunitatea Religioasă Biserica Creștină Evanghelică Baptistă din or.Vulcănești, UTA Găgăuzia

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Comunitatea Religioasă Biserica Creștină Evanghelică Baptistă din or.Vulcănești, UTA Găgăuzia, cu sediul în or.Vulcănești, str-la Sportului nr2, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.1378 din 19.09.1990, autentificat de către notar or.Vulcănești, RM Cristeva Elena