12 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Comunitatea religioasă Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea Conferința ”Moldova de Sud”

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Comunitatea religioasă Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea Conferința ”Moldova de Sud”, IDNO 1011620003833, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bernardazzi, 22, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr. 2128 din 24.09.2001, întocmit de notarul Pascari Chiril.