3 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

Comunitatea Religioasă Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șapte Conferința «Moldova de Sud»

Comunitatea Religioasă Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șapte Conferința «Moldova de Sud», cu sediul în or.Chișinău, str.Bernardazzi nr.22, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.943 din 19.07.1991, întocmit de notarul Cristeva Elena.