1 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Colța Mihail

Cet. Colța Mihail, domiciliat în r.Ialoveni, sat.Sociteni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de donație a terenului nr.6245 din 04.07.2013, autentificat de notarul Ganța Dorina, or.Ialoveni.