14 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

COLESNIC ANA

Dna COLESNIC ANA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Clișova, aduce la cunoștință pierderea originalului: Contractului de vânzare-cumpărare a terenului agricol nr. 9166 din 22.11.2012, autentificat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în mun. Orhei, RM, pe numele soțului ei, dl COLESNIC VALENTIN, cetățean al Republicii Moldova, decedat la data de 29.11.2022, IDNP: 2005027007515.